Start Produkter Värmepumpar Bergvärmepumpar Att tänka på vid installation av bergvärmepump?
Prata med en expert

Att tänka på vid installation av bergvärmepump?

Vid installationen av en bergvärmepump är det viktigt att dimensioneringen blir rätt och till det behöver du ta hjälp av en erfaren installatör. Det lönar sig att vara noggrann och välja den bergvärmepump som passar bäst för dina behov och ditt hus.

Installatören hjälper dig att hitta den bästa möjliga placeringen för enheten. Oavsett vilken typ av värmepump det gäller är enheten ungefär lika stor. Sedan behöver du ytterligare lite plats för installation av rör, kanaler, el och eventuella tillbehör. Kom också ihåg att lämna ett fritt utrymme framför värmepumpen och lite extra utrymme mellan vägg eller andra maskiner och inredningsdetaljer.

Har du inte haft bergvärme i huset tidigare behöver du borra eller gräva och kostnaderna för det styrs av tomtens beskaffenhet. Du behöver också ha ett vattenburet värmesystem och el för att driva bergvärmepumpen.

När det gäller borrningen är det viktigt att den utförs av en professionell borrentreprenör. Borrhålets djup avgörs av berggrundens nivå och vilka effektbehov hålet ska klara och får därför inte underdimensioneras. Borrningen brukar ta någon dag och i de allra flesta fall blir det ingen påverkan på trädgården.

Vi på NIBE Experthjälp svarar på dina frågor och funderingar och hjälper dig att hitta en bra lösning för ditt hus.