Start Produkter Solceller Hur mycket el producerar solceller?
Prata med en expert
  • Passar mitt hus för solceller?
  • Hur mycket el producerar solceller?
  • Hur fungerar NIBEs systemlösning med solceller och värmepump?
  • Kombinera solceller med värmepump?
  • Hur länge håller solcellspanelerna?

Hur mycket el producerar solceller?

Ta hjälp av kartan och figuren nedanför för att räkna ut hur många kilowattimmar din blivande solcellsanläggning kan producera eller kontakta våra experter så hjälper de dig.

Solinstrålning solcellspaneler

Figuren visar solinstrålning i procent av globalinstrålningen mot några olika orienterade och lutande ytor. Kartan visar linjer med samma globalinstrålning, dvs solinstrålningen mätt mot horisontella ytor. När solcellspanelerna är placerade mot en horisontell yta ger de 100% solinstrålning. Vinkeln på lutande ytor är 45°.

Ta fram den årliga solinstrålningen med hjälp av kartan. Beroende på solcellspanelens placering enligt figur, erhålls anläggningsspecifik solstrålning i procent.

Multiplicera resultatet med anläggningens toppeffekt (t.ex. 3,6 / 7,2 / 10,8 / 14,4 / 18,0 / 21,6 / 25,2 kW).

Multiplicera resultat 2 med en konstant 0,9 för beräkning av energiproduktionen i kWh/år (med reservation för skuggning, nedsmutsning och snötäckning).

Exempel:

Stockholm, 7,2 kW, 45°, montering söder (112 %)

1000 x (112/100) x 7,2 x 0,9 = 7258 kWh/år

Vilket solcellspaket passar dig?

Har du frågor och funderingar inför ditt köp? Prata med oss. Vi hjälper dig också att snabbt få kontakt med en installatör nära dig.

Ett smart hem med NIBE

Med appen myUplink på din smartphone har du alltid koll på ditt värmesystem.