Start Produkter Solceller Hur mycket el producerar solceller?
Till solcellskalkylatorn

Hur mycket el producerar solceller?

Ta hjälp av kartan och figuren nedanför för att räkna ut hur många kilowattimmar din blivande solcellsanläggning kan producera eller kontakta våra experter så hjälper de dig.

solcellspaneler

Figuren visar solinstrålning i procent av globalinstrålningen mot några olika orienterade och lutande ytor. Kartan visar linjer med samma globalinstrålning, dvs solinstrålningen mätt mot horisontella ytor. När solcellspanelerna är placerade mot en horisontell yta ger de 100% solinstrålning. Vinkeln på lutande ytor är 45°.

Ta fram den årliga solinstrålningen med hjälp av kartan. Beroende på solcellspanelens placering enligt figur, erhålls anläggningsspecifik solstrålning i procent.

Multiplicera resultatet med anläggningens toppeffekt (t.ex. 4 / 8/ 12 / 16 / 20)

Multiplicera resultat 2 med en konstant 0,9 för beräkning av energiproduktionen i kWh/år (med reservation för skuggning, nedsmutsning och snötäckning).

Exempel:

Stockholm, 8 kW, 45°, montering söder (112 %)

1000 x (112/100) x 8 x 0,9 = 8064 kWh/år