NIBE PV en lösning för en större fastighet. Miljöbild

NIBE PV

Produkter för större fastigheter
  • Kort om produkten
  • Fördelar

NIBE PV är en helhetslösning och bygger på ett komplett modulsystem med fem grundeffekter; 4 / 8 / 12 / 16 och 20 kW. Varje grundpaket har en effekt på 4 kW och består av 10 paneler, monteringsdetaljer samt växelriktare med kommunikationsmodul, allt färdigt för montering. Solcellspaketen kan enkelt kompletteras med fler solpaneler för en bättre takanpassning.

Med solceller på taket produceras elektricitet som används direkt i villan eller i byggnaden, innan eventuellt överskott skickas vidare ut på elnätet för att användas i grannskapet.

Med solel blir du mikroproducent av grön el från en hållbar energikälla och bidrar till en bättre miljö samtidigt som du gör en bra investering. Solel från solceller ger alltid ett betydande tillskott oavsett vilken uppvärmning du redan har – vedeldning, direktverkande el eller fjärrvärme. Allra bästa lösningen är solpaneler i kombination med en värmepump av valfri typ.

Tack vare smart teknik ger produkten dig kontroll över din energiförbrukning och blir en viktig del av ditt uppkopplade hem. Med ett effektivt styrsystem regleras inomhusklimatet automatiskt för hög komfort, samtidigt som du gör naturen en tjänst. NIBE PV kan med fördel anslutas till din NIBE värmepump som har NIBE Uplink/myUplink, för en hög energieffektivitet.

Modulsystem

Som ger fem olika grundeffekter: 4 / 8 / 12 / 16 och 20 kW. Komplettera med fler solpaneler förbättre takanpassning.

Skuggning

Solpanelen har bypassdioder och är indelad i sex fält. Skuggas en del av panelen kommer de utsatta fälten att kopplas bort medan resten av panelen genererar energi som vanligt.

Del av ditt smarta hem.

Anslut till din NIBE värmepump och anpassa driften efter solens intensitet med NIBE Uplink/myUplink.

Klimatsmart

När du producerar egen solel från solceller närproducerar du förnybar energi utan några utsläpp, samtidigt som du slipper oroa dig för ett stigande elpris.

All black

Svarta monokristallina kiselcellspaneler av PERC half cell-teknik med en effekt av 400 Wp.

  • Funktioner
  • Tillbehör
  • Teknisk data
  • Dokument
  • Pris inkl. moms
NIBE PV 4 kW
NIBE PV 8 kW
NIBE PV 12 kW
NIBE PV 16 kW
NIBE PV 20 kW

Kombinera med din NIBE-värmepump

Tillsammans med en NIBE värmepump får du på årsbasis hög utdelning på ditt solcellspaket. NIBEs solel och NIBEs värmepump i kombination ger dig hög utdelning på ditt energisystem. Många gånger halveras eller till och med neutraliseras värmepumpens energiåtgång. NIBE PV kopplas ihop med din NIBE värmepump via en medföljande kommunikationsmodul som i sin tur kan anslutas till myUplink/NIBE Uplink . Denna systemlösning gör att växelriktarens information visas i värmepumpen. Tack vare smart teknik ger systemlösningen dig kontroll över ditt energianvändande via NIBE Uplink och blir en del av det uppkopplade hemmet. Med värmepumpens effektiva styrsystem och en smart kommunikation kan värmepumpen anpassa sig efter den genererade gratis solelen som produceras. På ett batteriliknande sätt minskas eller ökas den del som blir överskott och skickas vidare ut på elnätet för att användas i grannskapet. När du producerar egen solel från solceller närproducerar du förnybar energi utan några utsläpp, samtidigt som du slipper oroa dig för ett stigande elpris.

Smart Price Adaption

Med Smart Price Adaption (SPA)* följer värmepumpen priserna på den nordiska elhandelsbörsen NordpoolSpot och kan sänka den rörliga elkostnaden på din elräkning med 5–10%. Då jobbar värmepumpen som mest när elen kostar som minst och tvärtom. För att aktivera funktionen behöver du vara uppkopplad till NIBE Uplink och ha ett rörligt elavtal per timme. Värmepumpen får information om det kommande dygnets elpriser och planerar sedan driften dels efter priset, dels efter ditt förväntade värme- och varmvattenbehov. *Kräver ett rörligt elhandelsavtal per timme

NIBE Uplink/myUplink

Med NIBE Uplink/myUplink och internet får du en snabb överblick och aktuell status på värmen och värmepumpen i din fastighet. Du får ett överskådligt och bra underlag där du kan följa och styra värmen och varmvattenkomforten. Vid en eventuell driftstörning får du dessutom ett larm direkt i mejlen, vilket ger möjlighet till snabba motåtgärder. Med NIBE Uplink/myUplink kan du styra komforten i din fastighet – var du vill och när du vill. Det kallar vi NIBE frihet.

NIBE CMO 22

Möjliggör uppkoppning mot internet och portal utan Uplink/MyUplink. Används till växelriktare PVI 20/30/40.

Pris (inkl moms): 950 kr

Höjd (mm)

1722

Bredd (mm)

1134

Djup (mm)

30

Nettovikt (kg)

22

Konsumentblad NIBE PV
Konsumentbroschyr NIBE Nybyggnation
Konsumentbroschyr NIBE Fastighet
Produktblad NIBE PV Solcellspaket
Användarhandbok Goodwe SDT G2 Quick Guide EN
Användarhandbok Goodwe STD G2 Series EN
Tillverkarförsäkran
Pris inkl. moms
60.675 kr