Produkter för större fastigheter

PV

  • Kort om produkten
  • Fördelar

NIBE PV är en helhetslösning och bygger på ett komplett modulsystem med fem grundeffekter; 3,2 / 6,4 / 9,6 / 12,8 och 16 kW. Varje grundpaket har en effekt på 3,2 kW och består av 10 paneler, monteringsdetaljer samt växelriktare med kommunikationsmodul, allt färdigt för montering. Solcellspaketen kan enkelt kompletteras med fler solpaneler för en optimal takanpassning.

Med solceller på taket produceras elektricitet som används direkt i villan eller i byggnaden, innan eventuellt överskott skickas vidare ut på elnätet för att användas i grannskapet.

Med solel blir du mikroproducent av grön el från en hållbar energikälla och bidrar till en bättre miljö samtidigt som du gör en bra investering. Solel från solceller ger alltid ett betydande tillskott oavsett vilken uppvärmning du redan har – vedeldning, direktverkande el eller fjärrvärme. Allra bästa lösningen är solpaneler i kombination med en värmepump av valfri typ.

Tack vare smart teknik ger produkten dig kontroll över din energiförbrukning och blir en viktig del av ditt uppkopplade hem. Med ett effektivt styrsystem regleras inomhusklimatet automatiskt för maximal komfort, samtidigt som du gör naturen en tjänst.

Modulsystem

Som ger fem olika grundeffekter: fem grundeffekter; 3,2 / 6,4 / 9,6 / 12,8 och 16 kW. Komplettera med fler solpaneler för optimal takanpassning.

Skuggning

Solpanelen har bypassdioder och är indelad i sex fält. Skuggas en del av panelen kommer de utsatta fälten att kopplas bort medan resten av panelen genererar energi som vanligt.

Del av ditt smarta hem.

Anslut till din NIBE värmepump och anpassa driften efter solens intensitet med NIBE Uplink/myUplink.

Klimatsmart

När du producerar egen solel från solceller närproducerar du förnybar energi utan några utsläpp, samtidigt som du slipper oroa dig för ett stigande elpris.

All black

Svarta monokristallina kiselcellspaneler av PERC half cell-teknik med en effekt av 320 Wp.

  • Funktioner
  • Tillbehör
  • Teknisk data
  • Dokument
  • Pris inkl. moms
NIBE PV 3,2 kW
NIBE PV 6,4 kW
NIBE PV 9,6 kW
NIBE PV 12,8 kW
NIBE PV 16 kW

Kombinera med din NIBE-värmepump

Tillsammans med en NIBE värmepump får du på årsbasis maximal utdelning av ditt solcellspaket. NIBEs solel och NIBEs värmepump i kombination ger dig maximal utdelning på ditt energisystem. Många gånger halveras eller till och med neutraliseras värmepumpens energiåtgång. NIBE PV kopplas ihop med din NIBE värmepump via en medföljande kommunikationsmodul som i sin tur kan anslutas till NIBE Uplink. Denna systemlösning gör att växelriktarens information visas i värmepumpen. Tack vare smart teknik ger systemlösningen dig kontroll över ditt energianvändande via NIBE Uplink och blir en del av det uppkopplade hemmet. Med värmepumpens effektiva styrsystem och en smart kommunikation kan värmepumpen anpassa sig efter den genererade gratis solelen som produceras. På ett batteriliknande sätt minskas eller ökas den del som blir överskott och skickas vidare ut på elnätet för att användas i grannskapet. När du producerar egen solel från solceller närproducerar du förnybar energi utan några utsläpp, samtidigt som du slipper oroa dig för ett stigande elpris.

NIBE Smart Price Adaption

Med Smart Price Adaption får värmepumpen information om det kommande dygnets elpriser för att sedan anpassa driften efter dessa. Funktionen bygger på information om det kommande dygnets timelpriser från elbörsen NordPool Spot. Priserna i kombination med förväntade värme- och varmvattenbehov styr sedan automatiskt värmepumpen. Detta i syfte att minska energikostnaden och som på sikt bidrar till en mindre miljöpåverkan.

NIBE Uplink/myUplink

Med NIBE Uplink/myUplink och internet får du en snabb överblick och aktuell status på värmen och värmepumpen i din fastighet. Du får ett överskådligt och bra underlag där du kan följa och styra värmen och varmvattenkomforten. Vid en eventuell driftstörning får du dessutom ett larm direkt i mejlen, vilket ger möjlighet till snabba motåtgärder. Med NIBE Uplink/myUplink kan du styra komforten i din fastighet – var du vill och när du vill. Det kallar vi NIBE frihet.

NIBE Uplink

Med NIBE Uplink och internet får du en snabb överblick och aktuell status på värmen och värmepumpen i din fastighet. Du får ett överskådligt och bra underlag där du kan följa och styra värmen och varmvattenkomforten. Vid en eventuell driftstörning får du dessutom ett larm direkt i mejlen, vilket ger möjlighet till snabba motåtgärder. Med NIBE Uplink kan du styra komforten i din fastighet – var du vill och när du vill. Det kallar vi NIBE frihet.

NIBE CMO 11

NIBE CMO 11

Möjliggör uppkoppling mot internet och portal utan Uplink/MyUplink.

Höjd (mm)

1684

Bredd (mm)

1002

Djup (mm)

35

Nettovikt (kg)

20,7

Höjd (mm)

1684

Bredd (mm)

1002

Djup (mm)

35

Nettovikt (kg)

20,7

Höjd (mm)

1684

Bredd (mm)

1002

Djup (mm)

35

Nettovikt (kg)

20,7

Höjd (mm)

1684

Bredd (mm)

1002

Djup (mm)

35

Nettovikt (kg)

20,7

Höjd (mm)

1684

Bredd (mm)

1002

Djup (mm)

35

Nettovikt (kg)

20,7

Konsumentblad Konsumentblad
Konsumentbroschyr NIBE Nybyggnation
Produktblad NIBE PV Solcellspaket
Användarhandbok Goodwe SDT G2 Quick Guide
Användarhandbok Goodwe SDT G2 User Manual
Blankett Anmälan av anslutning av mikroproduktion - PVI 10-20
Blankett Anmälan produktionsanläggning - PVI 20-15
Blankett Anmälan produktionsanläggning - PVI 10-3
Blankett Anmälan produktionsanläggning - PVI 20-4
Blankett Anmälan produktionsanläggning - PVI 20-6
Blankett Anmälan produktionsanläggning - PVI 20-10
Blankett Anmälan produktionsanläggning - PVI 20-12
Pris inkl. moms
42.500 kr
Pris inkl. moms
82.250 kr
Pris inkl. moms
120.000 kr
Pris inkl. moms
154.500 kr
Pris inkl. moms
186.875 kr

Osäker?

Vi svarar på dina frågor och hjälper dig att snabbt komma i kontakt med en installatör!

Ta hjälp av vår produktguide

Använd vår produktguide för att hitta rätt värmepump utifrån dina behov. Det tar bara en minut!