NIBE EKS en lösning för en större fastighet. Miljöbild

NIBE EKS

Produkter för större fastigheter
  • Kort om produkten
  • Fördelar

NIBE EKS har ett stort vattenmagasin och kan användas som ren ackumulator för varmvatten, i kombination med en laddväxlare med möjlighet för backup med elpatron.

NIBE EKS är perfekt för anläggningar där man gör stora störttappningar på kort tid. Med NIBE EKS kan den installerade effekten hållas låg, vilket begränsar anläggningens totala effektbehov. NIBE EKS har ett korrosionsskydd av koppar.

Den högsta tillåtna temperaturen är 90 °C. Tanken har en högkvalitativ och miljövänlig isolering för låg energiförlust. Isoleringen är demonterbar vilket förenklar installation och placering.

Stort vattenmagasin

Kan användas som ren ackumulator för varmvatten med möjlighet för backup med elpatron.

Effektiv för stora anläggningar

Perfekt för stora anläggning som kräver effektiv varmvattenkapacitet vid stora störtappningar

Låg energiförlust

Högkvalitativ och miljövänlig isolering för låg energiförlust

  • Tillbehör
  • Teknisk data
  • Dokument
  • Pris inkl. moms
NIBE EKS 500
NIBE EKS 750
NIBE EKS 1000

NIBE IU 9 kW

Elpatron

Pris (inkl moms): 2.625 kr

NIBE IU 6 kW

Elpatron

Pris (inkl moms): 2.400 kr

NIBE K11

Kopplingsbox med termostat och överhettningsskydd.

Pris (inkl moms): 3.125 kr

NIBE IU 3 kW

Elpatron

Pris (inkl moms): 1.975 kr

Höjd (mm)

1757

Diameter (mm)

852

Nettovikt (kg)

138

Effektivitetsklass varmvattenberedning

C

Volym varmvattenberedare (l)

492

Konsumentbroschyr NIBE Varmvattenberedare
Konsumentbroschyr NIBE Fastighet
Produktblad
Användar- och installatörshandbok 500, 750, 1000, ( en ), ( nl )
Användar- och installatörshandbok 500, 1000, ( en ), ( nl )
Energietiketter EKS 500
Tillverkarförsäkran
AMA-texter
AMA-texter
AMA-texter
AMA-texter
AMA-texter
AMA-texter
Pris inkl. moms
38.800 kr