NIBE F1345 bergvärmepump en lösning för en större fastighet. Miljöbild

NIBE AT-TS

Produkter för större fastigheter
  • Kort om produkten
  • Fördelar

NIBE AT-TS är en serie ackumulatorer för större fastigheter, avsedda i första hand för anslutning till värmepumpar ihop med Cetetherm AquaEfficiency. Det bildar ett energieffektivt tappvarmvattensystemsom möjliggör låg returtemperatur på primärsidan.

NIBE AT-TS kan också användas för att åstadkomma större volym på värmesystemet vilket kan ge en bättre drift för värmepumpen. NIBE AT-TS kan även anslutas för att reducera tillfälliga värmeknäppningar som uppstår till följd av rörelser i rörsystemet vid temperaturförändringar. NIBE AT-TS finns i storlekarna 1000, 1500, 2000 och 3000 liter.

Del av energieffektivt tappvarmvattensystem

Utmärkt volymförstorare i värmesystem.

Flödes- och temperaturutjämnare för ett effektivt och säkert klimatsystem utan värmeknäppningar.

  • Teknisk data
  • Dokument
  • Pris inkl. moms
NIBE AT-TS 9100 FX
NIBE AT-TS 9150 FX
NIBE AT-TS 9200 FX
NIBE AT-TS 9300 FX

Höjd (mm)

2130

Diameter (mm)

1050

Nettovikt (kg)

250

Volym varmvattenberedare (l)

1000

Konsumentblad NIBE AT-TS 9100/9150/9200/9300 FX
Användar- och installatörshandbok
Tillverkarförsäkran
Pris inkl. moms
42.500 kr