NIBE VPC 500-750 ackumulatortank, ta vara på överbliven energi genom att lagra varmvattnet. - Miljöbild

NIBE VPC 500-750

Ackumulatortankar.
  • Kort om produkten
  • Fördelar

NIBE VPC 500 / VPC 750 producerar varmvatten genom en tappslinga och kan hantera höga effekter – upp till 40 kW stor värmepump, vilket innebär att dessa tekniktankar har en hög varmvattenkapacitet.

NIBE VPC 500, 750 är avsedd för fastigheter med stort effektbehov och är en effektiv tappslingstank utvecklad för att anslutas till värme- pump eller annan energikälla.

NIBE VPC 500, 750 har isolering som består av neopor och polyes- terfleece, vilken ger en låg energiförlust. Isoleringen och ytterbeklädnaden är enkelt demonterbar.

Hanterar hög effekt som ger stor varmvattenkapacitet

Effektiv demonterbar isolering

Avsedd för fastigheter med stort varmvattenbehov

  • Teknisk data
  • Dokument
  • Pris inkl. moms
NIBE VPC 500
NIBE VPC 750

Höjd (mm)

1973

Diameter (mm)

760

Nettovikt (kg)

134

Effektivitetsklass varmvattenberedning

C

Konsumentblad NIBE VPC 500-750
Konsumentbroschyr NIBE Fastighet
Produktblad
Användar- och installatörshandbok
Energietiketter VPC 500
Pris inkl. moms
46.250 kr