NIBE UKV ackumulatortank,ta vara på överbliven energi genom att lagra varmvattnet. - Miljöbild

NIBE UKV

Ackumulatortankar.
  • Kort om produkten
  • Fördelar

NIBE UKV är en serie ackumulatorer, utjämningskärl, som i första hand är avsedda för anslutning till värmepumpar för att åstadkomma större volym på värmesystemet. Detta ger en bättre drift för värmepumpen. NIBE UKV kan även anslutas för att reducera tillfälliga värmeknäppningar som uppstår till följd av rörelser i rörsystemet vid temperaturförändringar.

NIBE UKV finns i storlekarna 40, 100, 200, 300 och 500 liter. För system med aktiv kyla används med fördel de kondensisolerade NIBE UKV 200 eller NIBE UKV 300.

NIBE UKV 500 har möjlighet att demontera isoleringen för en enklare hantering av produkten.

Större volym och bättre värmepumpsdrift

Volymutvidgande för värmesystemet.

Flödes- och temperaturutjämnare

För ett högeffektivt och säkert klimatsystem utan värmeknäppningar

Aktiv kyla

Kondensisolerade NIBE UKV 200 eller NIBE UKV 300 för system med aktiv kyla.

  • Teknisk data
  • Dokument
  • Pris inkl. moms
NIBE UKV 40
NIBE UKV 100
NIBE UKV 200
NIBE UKV 300
NIBE UKV 500
NIBE UKV 20-750
NIBE UKV 20-1000

Höjd (mm)

495

Diameter (mm)

445

Nettovikt (kg)

22

Effektivitetsklass varmvattenberedning

B

Volym varmvattenberedare (l)

40

Konsumentbroschyr NIBE Fastighet
Produktblad
Användar- och installatörshandbok UKV 200-300/Kyla
Användar- och installatörshandbok UKV 100
Användar- och installatörshandbok UKV 20-750, UKV 20-1000
Användar- och installatörshandbok UKV 40
Användar- och installatörshandbok UKV 500
Energietiketter UKV 100
Energietiketter UKV 500
Energietiketter UKV 40
Energietiketter UKV 200 KYLA
Energietiketter UKV 300 KYLA
Tillverkarförsäkran
Tillverkarförsäkran
Tillverkarförsäkran
Tillverkarförsäkran
Tillverkarförsäkran
Tillverkarförsäkran
Pris inkl. moms
3.625 kr