NIBE SP ackumulatortank, ta vara på överbliven energi genom att lagra varmvattnet. - Miljöbild

NIBE SP

Ackumulatortankar.
  • Kort om produkten
  • Fördelar

NIBE SP är en effektiv dubbelmantlad ackumulatortank med kopparfodrad varmvattenberedare. NIBE SP har en högsta tillåtna temperatur på 95 °C och är konstruerad för ett högt arbetstryck i vattenmagasinet av 9 bar.

NIBE SP har en effektiv isolering av skarvlös polyuretan, vilket minimerar värmeläckage. Ackumulatortanken NIBE SP 300 har även anslutning for elkasset.

Dubbelmantlad och kopparfodrad

Dubbelmantlad ackumulatortank med kopparfodrad varmvattenberedare

Hög temperatur

Tekniktanken har en högsta tillåtna temperatur på 95 °C

Miljövänlig isolering

Högkvalitativ isolering av formgjuten, skarvfri polyuretan vilken ger en låg energiförlust

  • Teknisk data
  • Dokument
  • Pris inkl. moms
NIBE SP 110
NIBE SP 300

Höjd (mm)

1225

Diameter (mm)

510

Nettovikt (kg)

79

Effektivitetsklass varmvattenberedning

C

Volym varmvattenberedare (l)

109

Konsumentbroschyr NIBE Varmvattenberedare
Produktblad
Användar- och installatörshandbok 110, 300, ( en )
Energietiketter SP 300, ( nl ), ( fr )
Energietiketter SP-110
Tillverkarförsäkran
Pris inkl. moms
19.550 kr