Värmia Syd AB
Adress Östergatan 22
211 25
Malmö
Webb www.varmia.se
Telefon 040-29 22 00
Emailadress hosab@varmia.se

Värmia – trygga lösningar för uppvärmning.

Värmia är ett företag som är specialist på att hjälpa fastighetsägare att sänka sina uppvärmningskostnader. Vi har ett brett sortiment och erbjuder skräddarsydda helhetslösningar med bästa kvalitet och driftsekonomi. Det ger dig trygg uppvärmning år efter år - med bättre ekonomi. Värmia vill ta ansvar för hela installationen, vilket underlättar för dig som kund samt ger dig trygghet. För att kunna ge våra kunder en hög servicegrad, ställer vi också höga kvalitetskrav på eventuella underleverantörer när det gäller såväl utförandet av deras arbete som att de uppfyller våra högt ställda krav när det gäller miljö. Alla våra energirådgivare har ett förflutet inom servicebranschen.

Kontaktformulär