Söne El AB
Adress Karlstorpsvägen 5
531 57
Lidköping
Webb www.soneel.se
Telefon 0510 - 53 13 70
Emailadress [email protected]

Företaget startades av Anders & Carina Larsson som hade företaget stationerat i Söne utanför Lidköping. Sedan 1999 har en målmedveten expansion skett, samt att kontor och lager har flyttats in till Lidköping. Numera finns vi på Karlstorpsvägen i Råda.

Vi är nu i dagsläget 12 st medarbetare i en liten homogen grupp med bred kompetens. Vår styrka skall vara vår tillgänglighet och personliga service åt våra kunder med täta kontakter och dialoger som följd.

Kontaktformulär