JIF Service AB
Adress Åkarevägen 18
311 32
Falkenberg
Webb www.jif-service.com/nibe/service_-12974427
Telefon 0346 - 170 98
Emailadress [email protected]

Vi har stor kunskap gällande värme och energibesparing i villor. Vi är auktoriserad servicestation för NIBE-produkter gällande installationer, reparationer, service samt ventilationsinjustering. Vi kommer gärna ut med våra kompletta servicebilar. Gamla som nya kunder hälsas varmt välkomna. Kontakta oss för service eller installation.

Hemsida: www.jif-service.se

jif

Kontaktformulär