Haglunds Rör AB
Adress Malmslagarvägen 22
772 70
SAXDALEN
Telefon 0240 - 314 36