Start NIBE Fastighet Projekt Nytänk gav säkrare miljö för skolbarnen
Kontakta NIBE Fastighet

Nytänk gav säkrare miljö för skolbarnen

Att bygga in tre luft/vattenvärmepumpar i förrådet blev möjligt tack vare nytänk och noggranna uträkningar.

– Förutom en säkrare miljö för skolans barn och personal, fick vi nu möjlighet att skydda anläggningen från väder, vind och skadegörelse, berättar Pasi Perätalo, projektledare på bostadsbolaget Olofströmshus.

skolgård gränum

Det har precis blivit sommarlov i Gränum, en av de små byarna i utkanten av Olofström i Blekinge. Undervisningen är över för terminen men det är ändå viss aktivitet på skolgården. Pasi Perätalo är drifttekniker och projekt- ledare på Olofströmshus, det kommunala bostadsbolaget. Det är han som förvaltar skolans fastigheter och som ansvarade för att byta värmesystem förra hösten. Gränums skola byggdes på 80-talet och hade då en elpanna. Några år senare installerade man en pellets- panna. Nu hade den gjort sitt. Men det fanns också skäl att byta till ett säkrare och mer lättskött värmesystem.

– Förutom behovet av en driftsäker anläggning var det viktigt att få till en säker miljö för skolans barn och personal, berättar Pasi. Bulktransporterna med pellets blev ett orosmoment för barn och personal när lastbilen skulle backa in på området. Dessutom krävde pelletspan-nan mycket underhåll med många sotarbesök. Utöver det ville vi också åstadkomma en miljöförbättring genom att få ner transporterna och skolans koldioxidutsläpp.

Pasi inledde en dialog med NIBE och Eriksson VVS som kommunen har avtal med.  

– Vi känner installatören väl och har goda erfarenheter av NIBEs sortiment, med många system från NIBE i vårt övriga fastighetsbestånd, berättar Pasi. Vi började titta på en ny systemlösning tillsammans och kom fram till att luft/vatten skulle vara bästa lösningen. Att valet föll på luft/vatten berodde främst på att det fanns begränsat med plats att borra på och vi bedömde att luft/vatten skulle passa bra. Att vi sen i detta projekt fick möjligheten att placera dessa inne i pelletsförrådet var en spännande bonus som blev riktigt bra.

Säkrade lufttillförseln

När den gamla pelletspannan och pelletssilon skulle rivas ut ur förrådet skulle skolan få ett outnyttjat utrymme. Att bygga in tre kaskadkopplade NIBE F2120-20 skulle inte bara bli en energieffektiv lösning.

– Med en inbyggnad i förrådet kunde vi uppnå flera fördelar; att skydda värmepumparna från att utsättas för väder och vind, fortsätter Pasi, och från skadegörelse när värmepumparna står fritt ute. Men det var samtidigt viktigt att man kunde komma åt och serva maskinerna och att värmepumparna skulle få ordentligt med luft.

– Det blev lite nytänk och vi räknade ut att det skulle gå om vi tog upp ett stort hål i fasaden vid sidan av och satte galler som dörrar framför respektive värmepump.

Erikssons VVS samarbetar med NIBEs lokala service- ombud Hilmersson Elservice som var med vid igång- körning. Konverteringen påbörjades efter semestrarna och blev klar i november. I projektet ingick även byte av ett par ventilationsaggregat.

– Vi hade en inkörningsperiod men sen december har vi kört 100 % med värmepumparna och det har funkat fint, berättar Pasi.

Fredrik Snygg, regionansvarig säljare för NIBE Fastighet, var med från början när förslagen togs fram. Han gillar lösningen och tycker alltid att det känns tryggt när Eriksson VVS gör jobbet. Stefan Kivioja var projekt- ledare på Eriksson VVS:

Vi är som ett lag som samverkar för att hitta tekniska lösningar, berättar han. Vi har bra hjälp av NIBEs verktyg, som till exempel dockningsprinciperna och vi använderAtt räkna ut den exakta kostnaden för pelletsen med sotning och underhåll är inte helt enkelt. Billigare kommer det bli, men framförallt hanteringen blir så mycket enklare och säkrare.

– Vi är som ett lag som samverkar för att hitta tekniska lösningar, berättar han. Vi har bra hjälp av NIBEs verktyg, som till exempel dockningsprinciperna och vi använder även NIBEs Serviceombud.

värmepumparTre kaskadkopplade NIBE F2120-20 gav en energieffektiv lösning och många andra fördelar.

Uppkopplad övervakning

Det är Pasi som följer driften i kommunens överordnade och uppkopplade övervakningssystem.

– Vi har ett och samma fastighetssystem för alla skolor som värmepumparna kan kommunicera med via Modbus.

Pasi har planer på ytterligare energibesparande åtgärder för skolan.

– Vi har planerat in en injustering av värmesystemet och byte av termostater för att få värmepumparna att jobba ännu bättre. Bytet av ventilationsaggregat har hjälpt oss att minska fastighetens effekt- och energibehov samt att sänka systemtemperaturerna. Vi tittar även på klimat- skalet, men värmepumparna var en prioriterad åtgärd.

– Även solceller är något vi tittar på kontinuerligt och det kan bli aktuellt även i Gränum, avrundar Pasi Perätalo.

glada män gränum skola– Att använda det gamla pelletsförrådet som uppställnings-plats till värmepumparna blev lite annorlunda men riktigt bra, berättar Pasi på Olofströmshus. Här tillsammans med Stefan Kivioja på Erikssons VVS.

Fastighet: Gränums skola

Olofströms kommun

 NIBEs systemslösning:

  • 3 kaskadkopplade NIBE F2120 luft/vatten-värmepumpar, inbyggda i förråd

Resultat: Bättre och säkrare miljö, minskad arbetsbörda, driftsäkrare anläggning och lägre energianvändning.