Start NIBE Fastighet Projekt Klimatneutralt polishus tar guld
Kontakta NIBE Fastighet

Klimatneutralt polishus tar guld

Örebros första kontorsbyggnad i trä sticker ut på flera sätt. Polishuset är det första av 7 pilotprojekt i Castellums fastighetsbestånd som utmanar deras tidigare hållbarhetskrav.

–När vi bygger nytt har vi alltid som krav att vi ska följa riktlinjerna för Miljöbyggnad Guld, säger Erik Nilsson som är projektledare på Castellum.

polishus

Vi har 2 760 kubikmeter trä i stommen, det binder 1 860 000 ton CO2 och sparar mycket jämfört med en traditionell konstruktion.

När Örebro kommun utlyste en tävling om bästa markanvändning av en tomt var det ett sätt för kommunen att ge arkitekterna mer makt över stadens byggande. Tävlingen vanns av Utopia Arkitekter som i sin tur valde Castellum som utförare av projektet. Ovanligt nog vann de utan att visa någon bild. Målet var att bygga Örebros första kontorsbyggnad i trä och världens första polishus med noll CO2-utsläpp. Byggnaden som ligger centralt i Örebro, har åtta våningar på totalt 7 800 m2 och ska rymma ungefär 400 personer.

–Vi startade samarbetet med Utopia och har jobbat tätt tillsammans för att hitta en lösning som vi båda kan stå för, berättar Erik Nilsson som är projektledare på Castellum. Vi har också haft en dialog med stadsarkitekten och haft ett speciellt upplägg för att säkra erfarenhetsöverföringen.

Rörtjänst i Örebro har också varit delaktig i processen och har sedan länge valt att samarbeta med NIBE.

–Vi har lång erfarenhet av NIBEs produkter och ni erbjuder bra support och stöttning hela vägen från projektering till uppstart. Här finns en bra relation med Stefan Karlsson som är vår kontakt på NIBE och ett väl inarbetat samarbete med projektavdelningen, säger Magnus Sundqvist, ägare och VD på Rörtjänst i Örebro som är nöjd med resultatet.

Trä ger 40% lägre utsläpp

Certifieringen Miljöbyggnad Guld utfärdas av Swedish Green Building Council. Den säkerställer att hållbarhetsaspekterna belyses i hela arbetsprocessen.

Vi har dubbelt så mycket solceller som krävs för Miljöbyggnad Guld

–Att uppnå Miljöbyggnad Guld är ett krav vi har när vi bygger nytt, säger Erik. Vi har 2 760 kubikmeter trä i stommen, det binder 1 860 000 ton CO2 och sparar mycket jämfört med en traditionell konstruktion i stål och betong. Enligt våra erfarenheter ger trä också en bättre och trevligare arbetsmiljö och har en bättre vatten- och fukthantering.

Ett annat sätt att uppnå klimatneutralitet har varit att installera solceller på fastigheten som förutom att försörja byggnaden ger överskott av förnybar elektrisk energi som kan användas av fler.

– Kravet enligt Miljöbyggnad Guld var att ha solceller på en yta på 200 m2 men vi har dubbelt så mycket och har i princip fyllt taket med solceller.

Grunden är av "grön" betong, med trästomme, träbjälklag och fasad som består mycket av trä för att det ska visa att byggnaden är byggd med mycket trä. Men träkryssen är ren utsmyckning.

–Det blir ett jättefint hus, tycker Erik. Vi har jobbat mycket med helheten och med ekonomin. Det finns till exempel inga undertak. Man ser alla installationer och bjälkar och känner närheten till träet. Till grunden och källardelen har vi använt en klimatförbättrad betong.

Bergvärme med frikyla

För att klara Miljöbyggnad Guld valde de bergvärme med frikyla och aktiv kyla, en smidig lösning för att täcka upp hela behovet. På det platta taket sitter, förutom solcellerna, nu en värmedump som tar hand om värmen på sommaren.

–Vi hade inte klarat de hårda kraven med fjärrvärme och valde två bergvärmepumpar NIBE F1345-60, och med tillbehör för frikyla och aktiv kyla kunde vi få ett kostnadseffektivt sätt att sänka temperaturen på sommaren. Och när det gällde ventilationen blev det en intressant lösning. För att få så mycket uthyrningsbar yta som möjligt valde vi att använda utrymningstrapphuset som tilluftskanal.

Det gjordes förstås klimatsmarta val under hela arbetsprocessen.

–Vi har gått till botten med alltifrån alla materials uppbyggnad till transporter.

–Nu har vi tagit oss i mål med polishuset och fått det preliminära Miljöbyggnad Guld-certifikatet. Inflyttningen är nu i oktober och sen blir det uppföljning 12 månader efter det. Det riktiga certifikatet får vi först efter 24 månader, så det blir 2023.


klimatneutralt polishus

Fastighet: Korsningen, Örebro

Ägare: Castellum

Bruttoarea: 7 800 ㎡

Energilösning enligt Miljöbyggnad Guld: Bergvärme 2 st F1345-60 med frikyla och aktiv kyla 

Borrhål: 13 st 'a 300 m

Solceller: 219 paneler som ger totalt ca 60 150 kWh/år, anläggning är på 75 kW och ca 375 ㎡

Beräknad energiförbrukning/år: 182 543 kWh (exkl. hyresgästens el som beräknas till 340 000 kWh)