Start NIBE Fastighet Projekt Helhetslösning minskade energianvändningen med 75%
Kontakta NIBE Fastighet

Helhetslösning minskade energianvändningen med 75 %

Värmeförluster i fjärrvärmecentralen och i kulvertar blev startskottet för en radikal och hållbar energiomställning där bergvärme och ventilations-återvinning står i centrum.

– Det är en fantastisk besparing för oss och för miljön, säger Göran Bengtsson ordförande i bostadsrättsföreningen efter ett år med nya anläggningen.

På Södra Esplanaden i Älmhult ligger tre åttavåningshus på rad som byggdes 1964 av HSB och ägs av Bostadsrätts-föreningen Niklas. Solpanelerna längs översta våningens söderfasad skvallrar om den medvetna satsningen föreningen just genomgått.

man sitter på takGöran Bengtsson har styrt projektet med både hjärta och järnhand. Förutom solcellerna som driver värmepumparna återvinns nu även värmen i frånluften och tillför energin till borrhålen och värmepumparna.

– Det började med att det var dags att bygga om den gamla fjärrvärmecentralen, berättar Göran Bengtsson och kisar mot solen. Det skulle kosta en halv miljon.

Göran började undersöka värmeförbrukningen. Det var dags att hitta en ny energilösning och att sluta ventilera för kråkorna.

– Jag visste att vi ventilerade ut 800 liter 22-gradig luft per sekund i varje hus, som vi skulle kunna ta vara på, förklarar Göran. Så tanken från början var att låta fjärrvärme samverka med frånluftsvärmepumpar vilket skulle sänka energianvändningen med nästan femtio procent. Men det blev svårt. Jag kontaktade NIBE och min lokala installatör Cederqvist & Söner som kom tillbaka med en helhetslösning med bergvärme och ventilationsåtervinning för värme och varmvatten.

Lösning med många fördelar

NIBE och VVS-firman gick igenom hela lösningen på ett medlemsmöte och alla var nöjda. Istället för att behålla en gemensam värmecentral fick nu varje hus en egen värmecentral i ett förråd där befintlig kulvert kom in i huset. En klar fördel med denna lösning är att föreningen inte behövde investera i nya kulvertar samt att energiförlusterna i mark togs bort. I de nya undercentralerna.installerades en bergvärmepump av typen NIBE F1345 med nya varmvattenlösningen AquaEfficiency från NIBE bolaget Cetetherm. Befintlig frånluftsfläkt på vinden ersattes med ett nytt ventilationsaggregat från NIBE AirSite vilket återvinner värmen i frånluften och tillför energin till borrhålen och värmepumpen, en hybrid mellan bergvärme och frånluftsvärmepump.

– I samma veva bytte vi alla stammar och gjorde ett takbyte, så vi passade på att installera solceller både för miljön och för att sänka kostnaderna ytterligare, fortsätter Göran. De levererar 60 000 kWh el från solen som driver bergvärmepumparna, och det fungerar perfekt! För att få så stor egenanvändning som möjligt från solcellerna och reducera de fasta kostnaderna på elen så har vi gått från tre elabonnemang för fastigheterna och femtiofyra till medlemmarnas lägenheter till ett gemensamt abonnemang. Ombyggnaderna påbörjades 2019 och solcellspanelerna färdigställdes i juli 2020.

– I föreningen fanns det kunskap om el och ventilation, så vi har inte behövt ta in någon konsult, fortsätter Göran. Vår VVS-installatör Cederquist & Söner har gjort ett charmant jobb utan större driftstörningar, och kul när man kan anlita så lokalt som möjligt. Det är en hel klimatlösning där alla produkter kommer från en och samma leverantör vilket är en styrka.

Närproducerad energi överträffar kraven

Görans energistatistik visar på en stor besparing både i pengar och i miljö. Han räknar med att investeringen betalar sig på sex år.

– Nu gör vi av med 276 MWh/år inklusive all el. Det är en tredjedel av vad vi gjorde av med förut. Räknar vi bara förbrukningen för värme gör vi bara av med en fjärdedel idag jämfört med innan. Miljömässigt är det också en fantastisk grej! Jag vet inte hur mycket koldioxid 700 MWh fjärrvärme släpper ut när man eldar flis, men idag släpper vi inte ut många kilo

– Tittar man på totalanvändningen per lägenhet så var den tidigare 13 380 kWh per år och efter omställningen cirka 4 480 kWh för en lägenhet på sjuttio kvadrat. Helt i linje med myndigheternas önskan om energihushållning trots att våra hus snart är sextio år gamla och är dåligt isolerade jämfört med nya hus.

man pekar på värmepump

Full koll på anläggningen

De är tre personer som nyfiket följer energianvändningen i appen NIBE Uplink.

– Den är jag väldigt glad för. Jag använder den flera gånger om dagen, följer upp hur anläggningen funkar, ser efter hur mycket solenergi vi genererar och så vidare. Än så länge har inget hänt, men om det händer något så får vi ju meddelande på våra smartphones, så det känns tryggt.

– Just nu kan jag se att varje tak producerar 15 kW effekt som vi tar vara på, och då är vi bara i april. I berget är det normalt runt nollan med bergvärme men i våra hål är det 9,9 grader just nu, det beror på överskottsvärmen vi får via ventilationen som värmer berget och gör att vi har bättre effektivitet på våra bergvärmepumpar, avslutar Göran.

man pekar på värmepump – Här har vi ett resultat i världsklass när det gäller energijakt. Receptet är en intresserad och kunnig beställare, en duktig installatör och en leverantör med möjlighet till leverans av en helhet, säger Fredrik Snygg på NIBE  som har varit ansvarig för produktval och leveranser och följt byggprocessen

Fastighet: Bfr Niklas i Älmhult

3 hus, 54 lägenheter, 4 300 ㎡

 NIBEs systemslösning:

  • 3 st NIBE AirSite med ventilationsåtervinning 
  • 3 st NIBE F1345 och 9 borrhål à 225 m
  • 3 st Cetetherm Aqua Efficiency 210 Solcellspaneler à 300 watt NIBE Uplink

Energiförbrukning 2018: 700 000 kWh för värme, 163 kWh/㎡

Energiförbrukning 2020: 166 000 kWh för värme, 38 kWh/㎡

Besparing: 534 000 kWh/år

Pay off-tid: 6 år