Backer först med miljöbyggnad guld i Hässleholms kommun

Den 29 nov 2021 klipptes bandet till ett nytt hållbart Marknadscenter, på Backer i Sösdala. En helt ny byggnad som uppfyller högsta byggstandard Miljöbyggnad Guld, en certifiering som genomförs av Sweden Green Building Council. –Här visar vi spetsen av vår tekniska kunskap på NIBE och Backer, och att vi gör allt vi kan för att leva som vi lär, säger Joachim Håll, fastighetstekniker på Backer AB.

Här i Sösdala finns Backers huvudkontor med 300 anställda. I det nya hållbara Marknadscentret tar de emot kunder och visar upp sortimentet på ett inbjudande sätt, håller produktiva möten i trevliga konferensrum och personalen har fått en ljus och rymlig matsal.

–Det är mycket uppskattat av besökare och anställda, det är tyst och lugnt, och stora fina fönster, säger Joachim Håll

marknadscenter

Backer, som ingår i NIBE-koncernen, är välkända för det rörformiga värmeelementet som redan 1921 patenterades av grundaren Christian Backer. Backer tillverkar lösningar för intelligent uppvärmning och styrning för bland annat energi-, fordons- och processindustrin över hela världen. Ett exempel är de genomströmningsvärmare, det vill säga elpatroner, som sitter i våra NIBE värmepumpar.

Bedömer energi, klimat och farliga ämnen

Det nya Marknadscentret är den första byggnaden i Hässleholms kommun i södra Sverige som tilldelas Miljöbyggnad Guld. Certifieringen säkerställer att hållbarhetsfrågorna blir belysta i hela arbetsprocessen. Man bedömer energianvändning, energibehov och energislag, ljud, ljus, fukt, luft och vattenkvalitet och för material/kemikalier bedöms förekomst, dokumentation och utfasning av farliga ämnen.

Här visar vi spetsen av vår kunskap och att vi gör allt vi kan för att hålla nere energiförbrukningen

Joachim Håll, fastighetstekniker på Backer

joachim håll

Joachim Håll är fastighetstekniker och anställd för att sköta fastigheterna. Han har varit med sedan första spadtaget togs i september 2020.

–Att välja Miljöbyggnad Guld var ett sätt för oss att visa att vi lever som vi lär, det vill säga att vi gör allt vi kan för att minska energiförbrukningen och miljöpåverkan, berättar Joachim. Det gjorde att processen tog lite längre tid. Vi fick hålla utbildningar så att alla som var inblandade i bygget fick lära sig om miljöbyggnad. Det var mycket arbete med att få fram klassificeringen på vissa produkter och material, allt skulle godkännas. Till exempel så tog det längre tid för betongen att bränna då man inte har kemikalier i betongen.

Max 35 kWh/㎡ och år

–Den tillåtna energiförbrukningen enligt Miljöbyggnad Guld är betydligt lägre än Boverkets allmänna råd och byggregler. Den får ligga på max 35 kWh per m2 och år för värme, varmvatten, ventilation och kyla, fortsätter Joachim.

För Backers Marknadscenter betyder det en maximal årlig förbrukning på cirka 27 000 kWh.

–Med 120 solpaneler från NIBE producerar vi mer solel än vi kan använda i byggnaden. Så vi exporterar uppskattningsvis 15 000 kWh per år och bidrar därför med klimatneutral el ut på elnätet.

Från tak till berggrund

Det är NIBE fastighetsteam med Fredrik Snygg, distriktsansvarig, som varit med och projekterat energilösningen, med NIBE produkter som sträcker sig från tak till berggrund. Klimatlösningen består av två värmepumpar, en S1255 till varmvatten och värme och en F1355 till golvvärme. Utöver det 120 solpaneler på sammanlagt 39 kW, en AirSite Greenmaster XXL samt aktiv och passiv kyla.

– AirSite Greenmaster sitter i ett fläktrum på andra våningen men värmepumparna är en del av utställningen, det är meningen att man ska kunna öppna luckorna och se insidan, förklarar Joachim. Vi har en S1255 som master och en F1355 med dubbla kompressorer som slav. Det var spännande att få driftsätta en anläggning med nya styrplattformen. Den svarade upp mycket bra på våra krav från det överordnade styrsystemet.

–Utöver det kyler vi byggnaden med frikyla från borrhålen och när vi går över till aktiv kyla så är det värmepumparna som producerar den. Det betyder att när solen skiner och kyla krävs producerar solpanelerna el varför nettobehovet av el för kyla kan vara så lågt som 0 kWh.

Certifiering i två steg

Först när Backer kan bevisa att de inte överskridit den fastslagna energiförbrukningen på två år blir de helt certifierade. Lite intrimning återstår.

Klippa band vid invigning

–Vi jobbar över Modbus Tcp i det överordnade systemet som även länkar ihop alla Backers byggnader via nätverk och har även integrerat mot myUplink, förklarar Joachim. Genom att sitta vid datorn och studera driftbilden lär jag mig huset och värmesystemet, det finns alltid något att göra för att trimma systemet.

Backer fortsätter att växa och bygger ut. Nu är Joachim engagerad i en ny värmepumpsanläggning med NIBE produkter.

–Vi både renoverar och bygger nytt till kontor och produktion. I den vevan ska vi skrota våra gamla oljepannor och sätta in åtta nya värmepumpar F1345 och göra ett nytt borrhålslager, avslutar Joachim Håll.

Backers produktion har mycket energi att återvinna från produktionen och vi har tagit beslut att alla byggnader ska klimatiseras med ny och bättre ventilation med kyla. Vi återkommer med nya reportage om denna spännande energi- och klimatresa.

Vi blev inbjudna tidigt i projektet och kunde ta ett helhetsgrepp kring energisystemet. Då blir lösningen som bäst och mest energieffektiv. Det som är mest spännande med denna installationen tekniskt sett är att vi använder nya styrplattformen som master för att möta upp kundernas krav på modbusens prestanda.

Fredrik Snygg, NIBEs fastighetsteam

Värmepumpar och skrärm på vägg

På skärmen intill värmepumparna i utställningslokalen kan man följa husets energiflöden.

Fastighet: Marknadscenter Backer AB, Sösdala

Byggår: 2021

Storlek: Storlek: ca 770 ㎡

NIBE produkter klimatlösning: 1 st S1255-16 till varmvatten/värme och 1 st F1355-43 till golvvärme, 120 solpaneler med sammanlagd effekt på 39 kW, AirSite Greenmaster XXL, aktiv och passiv kyla.

Borrhål: 5 st à 230 m

Beräknad energiförbrukning: Max 35 kWh/㎡ och år

Installatör: IVAB