Start NIBE Fastighet Projekt Aktivitet och avkoppling i varma pooler
Kontakta NIBE Fastighet

Aktivitet och avkoppling i varma pooler

Daftö Resort är en boendeanläggning för familjeglädje som ligger nära Strömstad på Västkusten. Med plats för avkoppling, äventyr och bad, i både salta böljor och varma pooler, har Daftö tagit ett stort kliv framåt inom energieffektivitet. Med åtta högeffektiva luft/vattenvärmepumpar från NIBE kunde elpatronerna rivas ut och elanvändnigen förväntas minska.

Pool daftö

Tre pooler på 27 grader

På Daftö Resort finns tre pooler. Den största är 12,5 × 25,5 meter, med 330 kubikmeter vatten som värms till 27 grader. De andra två barnpoolerna innehåller tillsam-mans cirka 80 kubikmeter vatten. Satsningen på luft/vattenvärmepumpar är den första på Daftö och var ett resultat av ett studiebesök på Hafsten Resort i Uddevalla, där NIBE sedan tidigare installerat värmepumpar. När det var dags att riva ut elpatronerna vände sig Mette Kempe till Strömstads Värme & Sanitet.

– Vi fick förtroendet att skissa ut lösningen och lösa utmaningen med att ”gömma” undan värmepumparna så att de varken skulle synas eller på något sätt störa gästerna. Genom att ställa dem bakom en klipphäll fick vi till en fantastiskt fin lösning. Ackumulatortank och värmeväxlare monterades i vad som ser ut som en forntida borg bredvid, säger Conny Andersson som är VD på Strömstads Värme & Sanitet.

Installationen startade i mars 2018 och tog cirka två månader. Anläggningen kunde testas i början av maj och i god tid till säsongsöppning av poolerna kunde den nya, energieffektiva värmen slås på. För Strömstads Värme & Sanitet blev projektet en milstolpe. 

– Det är vår största installation av luft/vatten från NIBE och sammanlagt skapar de åtta pumparna 160 kW. Luft/vatten är en självklar satsning på Daftö. Luft/vatten är i många fall ett mycket starkt alternativ till bergvärme när man exempelvis inte kan borra, berättar Conny.

Och efter att tidigare ha värmt upp sina populära pooler med elpatroner och solfångare var det dags att satsa på rejäla värmepumpar från NIBE. En satsning vars nytta är tänkt att växa framöver. 

– Vi tänkte till och har förberett anläggningen för att kunna kopplas på vår receptionsbyggnad, så att vi på höst och vinter kan dra nytta av våra värmepumpar, när de inte värmer poolerna. Det ser ut som att vi kan räkna hem satsningen på 5-6 år, vilket är toppen utöver det faktum att vi också är mer miljövänliga nu än tidigare, berättar Mette och fortsätter: Vi planerar nu för att bygga ett nytt hotell och det skulle förvåna mig om vi inte fortsätter vår satsning på värmepumpar även till detta, avslutar Mette Kempe, delägare Daftö.

daftö resort-Vi har i många år varit frustrerade över höga elräkningar för att värma upp våra pooler. 2017 tog vi beslutet att ersätta elpatronerna med värmepumpar. En satsning som vi tror kommer att höja temperaturen i poolerna och sänka våra elräkningar, berättar Mette Kempe som tillsammans med sina döttrar Mia och Lena äger och driver Daftö.

Fastighet: Daftö resort

3 uppvärmda pooler, 700 campingplatser, 130 stugor, nöjespark, konferensbyggnad, restaurang och wellnessavdelning

NIBEs systemslösning:

  • 8 st NIBE F2300 luft/vattenvärmepumpar 1 ackumulatortank, 1000 liter
  • 1 NIBE SMO 40 styrmodul

Återbetalningstid: cirka 5–6 år