Solceller - Värm ditt hus med solens strålar

 

Så enkelt monteras solceller på taket

När solens strålar träffar solcellerna uppstår en elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Genom att koppla en last mellan fram och baksida på cellen bildas elektricitet i form av likström. Elektriciteten som solcellerna producerar tar alltid närmaste vägen till användaren. Det betyder att det är först och främst det egna huset som använder solelen som solpanelerna alstrar. Eventuellt överskott är idag inte lönsamt att lagra utan säljs vidare ut på elnätet. Därifrån används solelen i det närmaste grannskapet när de köper el från sin leverantör.

Solceller hänger ihop i större solpaneler som i sin tur kopplas ihop och monteras uppe på fastighetens tak. För att elen ska kunna användas i fastigheten används en så kallad växelriktare som omvandlar likström till växelström. Växelriktaren är den enda komponenten i solcellspaketet som inte sitter på taket. Den placeras på lämplig plats t.ex. vindsutrymme, grovkök eller pannrum och kopplas till husets vanliga elcentral, som i sin tur är kopplad till elnätet. Ett solelsystem behöver inget vatten och därmed inte heller någon ackumulatortank eller pumpstation.

Efter installationen

Minimal skötsel. Du behöver inte rengöra dina solpaneler. Risken är att du repar glaset. Låt regn och vind istället göra jobbet. Låt snön ligga kvar, den glider ofta ner av sig själv.

Garanti

NIBE lämnar 3 års garanti på hela solcellspaketet. Därutöver har du ytterligare 2 års materialgaranti på växelriktaren och 7 år på solpanelerna.

Solpaneler har mycket längre livslängd än många tror. Solpanelerna beräknas hålla i minst 30 år. NIBEs solpaneler är av hög kvalitet, vilket gör att vi kan lämna en lång effektgaranti: efter 25 år är det minst 80% effekt kvar i solpanelerna.

_