Start Kunskapsbank Så fungerar det Solceller - Värm ditt hus med solens strålar
Till Experthjälpen

Solceller

- Värm ditt hus med solens strålar

Solenergi

Hur fungerar solceller?

När solens strålar träffar solcellerna uppstår en elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Genom att koppla en last mellan fram och baksida på cellen bildas elektricitet i form av likström. Elektriciteten som solcellerna producerar tar alltid närmaste vägen till användaren. Det betyder att det är först och främst det egna huset som använder solelen som solpanelerna alstrar. Eventuellt överskott är idag inte lönsamt att lagra utan säljs vidare ut på elnätet. Därifrån används solelen i det närmaste grannskapet när de köper el från sin leverantör.

Solceller hänger ihop i större solpaneler som i sin tur kopplas ihop och monteras uppe på fastighetens tak. För att elen ska kunna användas i fastigheten används en så kallad växelriktare som omvandlar likström till växelström. Växelriktaren är den enda komponenten i solcellspaketet som inte sitter på taket. Den placeras på lämplig plats t.ex. vindsutrymme, grovkök eller pannrum och kopplas till husets vanliga elcentral, som i sin tur är kopplad till elnätet. Ett solelsystem behöver inget vatten och därmed inte heller någon ackumulatortank eller pumpstation.

Producent av grön el

Med solpaneler på taket produceras elektricitet som används direkt i villan eller i byggnaden, innan eventuellt överskott skickas vidare ut på elnätet för att användas i grannskapet.

Med solel blir du mikroproducent av grön el från en hållbar energikälla och bidrar till en bättre miljö samtidigt som du gör en bra investering. Solel från solceller ger alltid ett betydande tillskott oavsett vilken uppvärmning du redan har – vedeldning, direktverkande el eller fjärrvärme. Allra bästa lösningen är solpaneler i kombination med en värmepump av valfri typ.

När du producerar egen solel från solceller närproducerar du förnybar energi utan några utsläpp, samtidigt som du slipper oroa dig för ett stigande elpris.

I kombination med din NIBE värmepump

NIBEs solel och NIBEs värmepumpar i kombination ger dig hög utdelning på ditt energisystem. Många gånger halveras eller till och med neutraliseras värmepumpens energiåtgång. NIBE PV kopplas ihop med din NIBE värmepump via en medföljande kommunikationsmodul. Tack vare smart teknik ger systemlösningen dig kontroll över ditt energianvändande via NIBE Uplink / NIBE myUplink och blir en del av det uppkopplade hemmet. Med värmepumpens effektiva styrsystem och en smart kommunikation kan värmepumpen anpassa sig efter den genererade gratis solelen som produceras.

GRÖNT AVDRAG 15% FÖR SOLCELLER

Den 1 januari 2021 ersattes det tidigare solcellsbidraget till privatpersoner med ett avdrag för grön teknik. Det betyder du får avdraget direkt på fakturan precis som vid rut- och rotavdrag – och du slipper processen med ansökningen hos länsstyrelsen. Avdraget för grön teknik gäller installationer av solceller 15%, lagring av egenproducerad elenergi 50% och laddningspunkter till elfordon 50%. Det är ett eget avdrag och påverkar inte utrymmet för rut- och rotarbeten.

Efter installationen

Minimal skötsel. Du behöver inte rengöra dina solpaneler. Risken är att du repar glaset. Låt regn och vind istället göra jobbet. Låt snön ligga kvar, den glider ofta ner av sig själv.

Garanti

NIBE lämnar 3 års garanti på hela solcellspaketet. Därutöver har du ytterligare 2 års materialgaranti på växelriktaren och 7 år på solpanelerna.

Solpaneler har mycket längre livslängd än många tror. Solpanelerna beräknas hålla i minst 30 år. NIBEs solpaneler är av hög kvalitet, vilket gör att vi kan lämna en lång effektgaranti: efter 25 år är det minst 80% effekt kvar i solpanelerna.

Testa vår solcellskalkylator och beräkna hur mycket du kan spara!

_