Hur aktiverar jag Smart Price Adaption?

För att aktivera funktionen behöver du vara uppkopplad på myUplink eller NIBE Uplink beroende på vilken produkt du har. Du aktiverar sedan enkelt Smart Price Adaption i din värmepump.

Har du en värmepump i NIBE S-serien hittar du aktiveringen i meny 4.2.5. Motsvarande för F-serien är meny 4.1.6 Plusfunktioner.

Där kan du aktivera Smart Price Adaption, välja vilken elpriszon du bor i och välja vilka funktioner i värmepumpen du vill ska påverkas av elpris.

Påverkansgraden är en skala på hur stor påverkan elpriset ska ha. Stor påverkan kan ha viss inverkan på komfort, men ger den största besparingen i kronor och ören.

En förutsättning för ev. besparing av elkostnaden är ett timprisavtal där elpriset sätts per timme.