Watt

Mäter effekt, dvs förmåga att avge eller förbruka energi under en viss tid. Om en 40 W lampa lyser i 10 timmar så har den förbrukat 400 Wh (40x10=400).

Effekt anges i Watt (W). 1 Wh = 1 watt under en timme.