Varvtalsreglering

Reglering av varvtal på t.ex. en fläkt för att reglera ett luftflöde.