Värmeåtervinning

Värmen i den utgående ventilationsluften kan återvinnas genom att en värmeväxlare kopplas in. Den överför värmen till den ingående ventilationsluften.

Ett annat sätt att ta vara på värmeenergin i den utgående ventilationsluften är att installera en frånluftsvärmepump.