U-värde

Ett värde på värmemotståndet och därmed ett mått på isoleringsförmågan på bland annat fönster, dörrar och väggar. U-värdet anger hur mycket värme som passerar genom 1 m2 yta från den varma sidan till den kalla när det skiljer en grad mellan utomhus- och inomhustemperaturen. Ju lägre U-värde desto bättre.

Hitta rätt

Trygghet upp till 18 år

Läs om vårt trygghetspaket

Solen, skogen och berget samspelar i Hjortsberga

Se fler NIBE stories

Hitta rätt värmepump på 1 minut

Testa produktvalsguiden