Tilluft

Frisk ventilationsluft som förs in i bostaden.