Tillsatsvärme

När kompressorn inte klarar av att fylla energibehovet helt själv så måste det användas någon form av tillsats. I de flesta fall är det en intern elpatron som menas med tillsats men det finns även externa tillsatser i form av pellets, olja/gas m.m.