Solfångare

Används för att ta till vara värme från solen. Plan- eller vakuumrörsolfångare är de vanligaste typerna för uppvärmning och varmvattenproduktion till småhus.