Returledningstemperatur

Temperaturen på det vatten som återvänder till värmepumpen efter att ha avgett värmeenergi till värmesystemet(radiatorer/värmeslingor).