Primär värmekälla

En värmekälla som täcker merparten av värmebehovet till ett hus t.ex. pelletspanna, elpanna eller värmepump.