Plattvärmeväxlare

En värmeväxlare möjliggör värmeöverföring mellan två medier utan att dessa blandas med varandra. Vanligen fungerar det så att vatten flödar genom ett antal tunna, platta kanaler som sitter bredvid varandra. I varannan kanal strömmar varmt vatten och i varannan går det kallt färskvatten som värms upp av det varma vattnet och som därefter går vidare ut till en vattenkran. I en del värmepumpar ingår värmeväxlare. Då finns det ytterligare en växlare för den kalla sidan som innehåller köldmedium istället för vatten.