Offeranod

En stav eller en kedja av magnesium eller zink, som skyddar manteln i varmvattenberedaren mot rost genom att staven rostar(offras) istället för beredaren. Anoden används endast i emaljerade varmvattenberedare.

Anoden skall kontrolleras/bytas med jämna mellanrum med undantaget likströmsanoden då den drivs med elektricitet och ej förbrukas.