Nivåvakt

Tillbehör som känner av nivån i nivåkärlet och larmar om det blir för lågt. Ämne som cirkulerar i en sluten krets i värmepumpen och som genom tryckförändringar växelvis förångas och kondenseras. Vid förångningen upptar köldmediet värmeenergi och vid kondensationen avges värmeenergi.