Nivåkärl

Delvis genomskinligt kärl med köldbärarvätska vars uppgift är att jämna ut trycket i köldbärarsystemet. När temperaturen på köldbärarvätskan ökar eller minskar ändrar sig trycket i systemet och då ändrar sig nivån i nivåkärlet.