Legionella

Legionella är en bakteriefamilj som finns naturligt i vårt dricksvatten. Legionella har normalt låg tillväxt vid låga temperaturer. Till exempel när vattnet går i vattenledningar i marken (+-0 till +10 °C) men ökar kraftigt i tillväxt vid temperaturer omkring kroppstemperatur (ca 37 °C). Vid temperaturer över 50 °C dör legionellabakterien. Läs mer på boverkets hemsida boverket.se.