Lågtryckspressostat

Tryckvakt som löser ut om förångningstrycket är för lågt. Lågtryckspressostaten är på kalla sidan mot fläkten vid frånluftsvärme, mot borrhålet/markslingan vid jord-/bergvärme eller utomhusmodulen vid luft/vatten.