Konvertera

Att konvertera innebär att byta ut en befintlig värmekälla mot en annan, vanligtvis för att öka energieffektiviteten, minska driftkostnaderna eller minska miljöpåverkan. Exempelvis kan en konvertering innebära att man byter ut en oljepanna mot en värmepump eller att man installerar solpaneler för att producera egen el.