Kondensor

Värmeväxlare där det heta gasformiga köldmediet kondenserar genom att gasen kyls ned och blir till vätska och då avges värmeenergi till husets värme- och varmvattensystem.

Hitta rätt

Trygghet upp till 18 år

Läs om vårt trygghetspaket

Solen, skogen och berget samspelar i Hjortsberga

Se fler NIBE stories

Hitta rätt värmepump på 1 minut

Testa produktvalsguiden