Köldmedielagen (EU:s F-gasförordning)

Från och med 2032 har EU förbjudit användning av alla syntetiska köldmedier (F-gaser - flourbaserade växthusgaser) oavsett GWP (Global Warming Potential) i nytillverkade värmepumpar. 2027 förbjuds nytillverkade värmepumpar med ett GWP över 150 och 2050 blir det helt förbjudet. Anledningen är att det kan finnas en risk att den miljöfarliga gasen i köldmediet läcker ut om servicen eller avfallshanteringen av värmepumpen inte sker professionellt.