Huvudsäkring

Den säkring som hela hushållets strömförbrukning passerar genom.