Givare

En sorts sensor eller avkännare, till exempel en temperaturgivare som känner av temperaturen i luften.