FTX

Betyder från- och tilluftsaggregat med värmeåtervinning som är en styrd ventilation där den uppvärmda frånluften, genom en värmeväxlare, förvärmer den kalla inkommande tilluften. Huvudkomponenter i ett FTX-aggregat är värmeväxlare, fläktar, filter och styr- och reglerenheter.

Vad är fördelar med ett FTX-aggregat?

  • Energibesparing genom att återvinna större delen av värmen från den utgående luften.
  • Förbättrad luftkvalitet och inomhusklimat med tillförsel av frisk luft och borttagning av förorenad luft.
  • Minskar energiförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen, vilket är bra för miljön.

Till våra ventilationslösningar »