FTX

Betyder från- och tilluftsventilation med återvinning som är en styrd ventilation där den uppvärmda frånluften, genom en värmeväxlare, förvärmer den kalla inkommande tilluften.

Du hittar våra FTX här:

NIBE ERS S10 »

NIBE ERS 30-400 »

NIBE DVC-10 »