Frånluftsventilation

Luften i bostaden sugs ut av en frånluftsfläkt i regel från kök och våtutrymmen. Tilluften fås via ventiler i fönster eller ytterväggar.