Framledning

Den ledning i vilken det uppvärmde vattnet transporteras från värmepumpen ut till husets värmesystem (radiatorer/värmeslingor).