Förbränningsgaser

Det man i dagligt tal kallar rök, alltså de heta gaser som uppstår vid förbränning.