Förångare

Värmeväxlare där köldmedievätskan förångas genom att uppta värmeenergi från luften/köldbärarvätskan.

Hitta rätt

Trygghet upp till 18 år

Läs om vårt trygghetspaket

Solen, skogen och berget samspelar i Hjortsberga

Se fler NIBE stories

Hitta rätt värmepump på 1 minut

Testa produktvalsguiden