Etanol

(Bioetanol) sprit som kan framställas ur biobränslen. Etanol kan användas som frysskydd i kollektorslangen till en mark/bergvärmepump.