Energibärare

Ämne eller material lämpat att transportera energi t.ex. Vatten luft, eller elektriska kablar, battericeller samt bränslen som olja, ved och dylikt.