Eltillsats

Detta är en tillsats som värmepumpen använder när kompressorns effekt inte räcker för att uppfylla hemmets uppvärmningsbehov.