Elprisstyrning

Styr din värmepump efter elpriset. Elprisstyrning kan du aktivera med Smart Price Adaption (SPA). Med den funktionen följer värmepumpen priserna på den nordiska elhandelsbörsen NordpoolSpot och ger dig möjlighet att sänka din elräkning med 5–10% För att aktivera elprisstyrningen behöver du vara uppkopplad till myUplink och ha ett rörligt elavtal per timme. 

Så fungerar Smart Price Adaption