Elkassett

Är en elpanna (elpatron) utan varmvattenberedare. Elkassett används ibland som tillsatseffekt i större anläggningar.