Start Kunskapsbank Ordlista DUT, dimensionerad utetemperatur
Till Experthjälpen

DUT, dimensionerad utetemperatur

Den dimensionerade utetemperaturen är olika beroende på var man bor. Ju lägre dimensionerad utetemperatur, desto lägre värde ska man välja på "val av värmekurva".